Linux, komendy i polecenia w konsoli cz.1

Jeśli czytasz ten tekst to nie muszę tłumaczyć co to jest konsola i do czego służy. Przejdźmy zatem do opisu wszystkich ważniejszych poleceń oraz przykładów ich zastosowania.

Katalogi

Do poruszania się po katalogach służy polecenie cd. Po uruchomieniu konsoli jesteśmy  w katalogu domowym użytkownika. Pełna ścieżka do katalogu, w którym się teraz znajdujemy to /home/$USER/(nazwa użytkownika – twój login). Przejdźmy teraz do przykładów:

Przejdźmy teraz do katalogu Wakacje 2011, który znajduje się w katalogu Obrazy. Zwróćmy uwagę, że katalog Wakacje 2011 ma w nazwie spację.

Uwaga: Żeby przejść do katalogu, który w nazwie zawiera spację – ścieżkę podajemy w „cudzysłowiu”.

Polecenie ls listuje nam zawartość katalogu.

 

 

Kopiowanie, usuwanie, przenoszenie, tworzenie oraz zmiana nazwy

cp – to polecenie kopiuje pliki i katalogi.  Cp nie jest wbudowanym poleceniem basha, jest osobnym programem. Komenda cp –help wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach.

Poniższy przykład kopiuje plik test1.txt z katalogu Przykłady do katalogu /Przykłady/backup/

Żeby skopiować folder wraz z jego zawartością wydaj polecenie:

rm – polecenie kasuje pliki. Można nim kasować pojedyncze pliki lub więcej.

 

mkdir – polecenie mkdir pozwala na utworzenie jednego lub więcej katalogów.

 

rmdir – polecenie kasuje puste katalogi.

rm -R – polecenie kasuje katalog wraz z jego zawartością.

mv – pozwala na zmianę nazwy plików i katalogów oraz ich przenoszenie.

 

Podobnie jest w przypadku katalogów:

Na dzisiaj wystarczy tych poleceń, resztę podstawowych komend zobaczysz w części drugiej.