Skype komendy i polecenia

skype_logoKomendy działają (sprawdzone) pod systemami Linux Ubuntu i Windows 7. Możesz napisać w komentarzu jeśli działają jeszcze pod innym systemem. Komendy znalazłem na jakimś forum i zapisałem, niestety nie mogę odnaleźć źródła.

 

/help – wyświetla wszystkie dostępne polecenia

/add nazwa użytkownika – dodaje nową osobę do konwersacji

/alertsoff – wyłącza powiadomienia czatu

/alertson tekst – włącza powiadomienia w przypadku użycia w rozmowie ciągu znaków tekst, np. Twojego imienia albo jakiegoś innego hasła

/call nazwa użytkownika – dzwoni do danego użytkownika

/clear – usunięcie rozmowy w czacie, jednak bez kasowania jej z historii

/find tekst – znajduje pierwsze użycie w czacie wpisanego ciągu znaków tekst

/get banlist – wyświetla listę użytkowników, którym zabroniliśmy dołączenia do czatu

/get allowlist – wyświetla listę użytkowników, którym pozwalamy dołączyć do czatu (w praktyce wszystkich)

/get creator – informacja nt. twórcy konwersacji

/get guidelines – narzucany przez twórcę regulamin konwersacji grupowej; patrz /set guidelines

/get role – Wyświetla Twoją rolę w konwersacji

/get uri – wyświetla specjalny odsyłacz, którego kliknięcie powoduje dołączenie osoby klikającej do konwersacji grupowej. Przydatne, jeżeli chcemy np. zaprosić rodziców do rozmowy – wysyłamy odsyłacz i po sprawie

/history wyświetla w oknie czatu historię rozmów od początku

/kick nazwa użytkownika – wyrzuca użytkownika z konwersacji grupowej

/kickban nazwa użytkownika wyrzuca na zawsze użytkownika z konwersacji grupowej. Aby przywrócić użytkownikowi możliwość ponownego dołączenia do konwersacji, musisz mieć specjalne prawa, o których mowa niżej

/leave – opuść konwersację

/me – wyświetla w czacie Twoją nazwę użytkownika (login) w Skype

/set allowlist [[+|-]mask] – tworzy listę użytkowników, których dopuszczamy do konwersacji

/set banlist [[+|-]mask] tworzy listę użytkowników, których nie dopuszczamy do konwersacji

/set guidelines [text] – wyświetla narzucany przez twórcę regulamin konwersacji grupowej; patrz /get guidelines

/set options – włączenie w czacie określonych opcji.
przykładowo USERS_ARE_LISTENERS zabrania użytkownikom pisania w czacie; patrz prawa użytkowników

/set password wpisz_tutaj_swoje_hasło włącza hasło dla czatu; używanie spacji jest niedozwolone

/set password_hint tekst – wyświetla podpowiedź dla hasła

/setpassword [password] [password hint] – ustawienie hasła oraz podpowiedzi do niego (Linux

/setrole [Skype Name] MASTER | HELPER | USER | LISTENER – narzucenie użytkownikowi określonej roli

/topic [text] – zmiana tematu konwersacji

/whois nazwa użytkownika – wyświetla informacje nt. użytkownika

Linux, komendy i polecenia w konsoli cz.1

Jeśli czytasz ten tekst to nie muszę tłumaczyć co to jest konsola i do czego służy. Przejdźmy zatem do opisu wszystkich ważniejszych poleceń oraz przykładów ich zastosowania.

Katalogi

Do poruszania się po katalogach służy polecenie cd. Po uruchomieniu konsoli jesteśmy  w katalogu domowym użytkownika. Pełna ścieżka do katalogu, w którym się teraz znajdujemy to /home/$USER/(nazwa użytkownika – twój login). Przejdźmy teraz do przykładów:

Przejdźmy teraz do katalogu Wakacje 2011, który znajduje się w katalogu Obrazy. Zwróćmy uwagę, że katalog Wakacje 2011 ma w nazwie spację.

Uwaga: Żeby przejść do katalogu, który w nazwie zawiera spację – ścieżkę podajemy w „cudzysłowiu”.

Polecenie ls listuje nam zawartość katalogu.

 

 

Kopiowanie, usuwanie, przenoszenie, tworzenie oraz zmiana nazwy

cp – to polecenie kopiuje pliki i katalogi.  Cp nie jest wbudowanym poleceniem basha, jest osobnym programem. Komenda cp –help wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach.

Poniższy przykład kopiuje plik test1.txt z katalogu Przykłady do katalogu /Przykłady/backup/

Żeby skopiować folder wraz z jego zawartością wydaj polecenie:

rm – polecenie kasuje pliki. Można nim kasować pojedyncze pliki lub więcej.

 

mkdir – polecenie mkdir pozwala na utworzenie jednego lub więcej katalogów.

 

rmdir – polecenie kasuje puste katalogi.

rm -R – polecenie kasuje katalog wraz z jego zawartością.

mv – pozwala na zmianę nazwy plików i katalogów oraz ich przenoszenie.

 

Podobnie jest w przypadku katalogów:

Na dzisiaj wystarczy tych poleceń, resztę podstawowych komend zobaczysz w części drugiej.