Skype komendy i polecenia

skype_logoKomendy działają (sprawdzone) pod systemami Linux Ubuntu i Windows 7. Możesz napisać w komentarzu jeśli działają jeszcze pod innym systemem. Komendy znalazłem na jakimś forum i zapisałem, niestety nie mogę odnaleźć źródła.

 

/help – wyświetla wszystkie dostępne polecenia

/add nazwa użytkownika – dodaje nową osobę do konwersacji

/alertsoff – wyłącza powiadomienia czatu

/alertson tekst – włącza powiadomienia w przypadku użycia w rozmowie ciągu znaków tekst, np. Twojego imienia albo jakiegoś innego hasła

/call nazwa użytkownika – dzwoni do danego użytkownika

/clear – usunięcie rozmowy w czacie, jednak bez kasowania jej z historii

/find tekst – znajduje pierwsze użycie w czacie wpisanego ciągu znaków tekst

/get banlist – wyświetla listę użytkowników, którym zabroniliśmy dołączenia do czatu

/get allowlist – wyświetla listę użytkowników, którym pozwalamy dołączyć do czatu (w praktyce wszystkich)

/get creator – informacja nt. twórcy konwersacji

/get guidelines – narzucany przez twórcę regulamin konwersacji grupowej; patrz /set guidelines

/get role – Wyświetla Twoją rolę w konwersacji

/get uri – wyświetla specjalny odsyłacz, którego kliknięcie powoduje dołączenie osoby klikającej do konwersacji grupowej. Przydatne, jeżeli chcemy np. zaprosić rodziców do rozmowy – wysyłamy odsyłacz i po sprawie

/history wyświetla w oknie czatu historię rozmów od początku

/kick nazwa użytkownika – wyrzuca użytkownika z konwersacji grupowej

/kickban nazwa użytkownika wyrzuca na zawsze użytkownika z konwersacji grupowej. Aby przywrócić użytkownikowi możliwość ponownego dołączenia do konwersacji, musisz mieć specjalne prawa, o których mowa niżej

/leave – opuść konwersację

/me – wyświetla w czacie Twoją nazwę użytkownika (login) w Skype

/set allowlist [[+|-]mask] – tworzy listę użytkowników, których dopuszczamy do konwersacji

/set banlist [[+|-]mask] tworzy listę użytkowników, których nie dopuszczamy do konwersacji

/set guidelines [text] – wyświetla narzucany przez twórcę regulamin konwersacji grupowej; patrz /get guidelines

/set options – włączenie w czacie określonych opcji.
przykładowo USERS_ARE_LISTENERS zabrania użytkownikom pisania w czacie; patrz prawa użytkowników

/set password wpisz_tutaj_swoje_hasło włącza hasło dla czatu; używanie spacji jest niedozwolone

/set password_hint tekst – wyświetla podpowiedź dla hasła

/setpassword [password] [password hint] – ustawienie hasła oraz podpowiedzi do niego (Linux

/setrole [Skype Name] MASTER | HELPER | USER | LISTENER – narzucenie użytkownikowi określonej roli

/topic [text] – zmiana tematu konwersacji

/whois nazwa użytkownika – wyświetla informacje nt. użytkownika