Firefox przewijanie kółkiem myszy

FF i kółko myszy

Przewijanie stron przy pomocy kółka myszy w Firefox możemy włączyć w konfiguracji samego programu. W miejscu wpisywania adresów stron podajemy:

Wyszukujemy poniższego ciągu znaków:

Teraz zmieniamy wartość false na true. To już wszystko, naciśnięcie kółka myszy pozwala od teraz na płynne przewijanie stron WWW.

WordPress aktualizacje i wtyczki bez ftp

Wordpress bez aktualizacji przez FTP
Jeżeli masz problem z aktualizacją WordPress oraz instalacją wtyczek na serwerze, wykonaj w konsoli polecenie, które jest zapisane poniżej. Zmień właściciela i grupę folderu w którym zainstalowany jest WordPress. Od tej chwili aktualizacje i instalacje wtyczek będzie można wykonać bez FTP. W tym przypadku WordPress znajduje się w katalogu public_html.

 

Ubuntu instalacja Blendera przez konsolę

Blender

Blendera w nowej wersji można zainstalować bez czekania na aktualizacje oraz bez kompilowania ze źródeł. Oczywiście najnowsza wersja będzie dostępna tylko po kompilacji, ale poniższy opis jest i tak o wiele lepszym rozwiązaniem, niż czekanie na aktualizacje repozytoriów Ubuntu, znalazłem go na blogu NetBit73. Zabierajmy się do instalacji i ewentualnego odinstalowania starszej wersji Blendera.

Dodajemy PPA oraz aktualizujemy listę pakietów:

Jeśli miałeś starszą wersję Blendera to usuń ją:

Teraz zainstalujemy Blendera:

Jeżeli Twoja karta Nvidia obsługuje CUDA zainstaluj dodatkowo:

 

Ubuntu instalacja Gimp 2.8.8

Gimp

Dzisiaj szybki opis instalacji Gimpa, programu do pracy z grafiką rastrową

Wchodzimy do konsoli i wpisujemy:

następnie aktualizujemy:

instalujemy Gimpa:

instalacja dodatkowych wtyczek:

W taki sposób zainstalowałeś najnowszą wersję Gimp (obecnie 2.8.8), gratulacje!

Linux Kernel 3.12 Wydany, instalacja w Ubuntu i Linux Mint

Linus Torvalds w końcu ogłosił wydanie nowego Linux Kernel 3.12. Co nowego w jądrze systemu Linux 3.12?
Wzrost wydajności grafiki (NVIDIA, Intel, AMD) nawet do 50%, zmiany w zarządcy zadań, dołączony mechanizm zRAM, usprawnienia w systemie plików EXT4, Btrfs, XFS, F2FS, kompletna lista zmian znajduje się pod adresem: kernel.ubuntu.com

Instalacja kernel 3.12.0 w Ubuntu 13.10 / 13.04 / 12.10 / 12.04

Naciśnij Ctrl + Alt + T na klawiaturze, aby otworzyć terminal i wykonaj poniższe czynności.

Dla 64-bitowego Ubuntu, Linux Mint i alternatywnych, wpisać polecenia poniżej jeden po drugim:

Dla 32-bitowego Ubuntu, Linux Mint i alternatywnych wpisz polecenia poniżej jeden po drugim:

Aby zainstalować jądro:

Uruchamiamy ponownie komputer, mamy zainstalowany nowy Kernel 3.12.0

312kernel